Створення: 06.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій які мають право на участь у загальних зборах – 10/04/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «КРУЗ», які скликаються 10.04.2018р.

Станом на 03.04.2018 р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 1 850 000 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 1 642 500 шт.