Створення: 23.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 22/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Панченко Валерiй Павлович, володiє 24,73% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 20.12.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 13,51% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 20.12.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений ревiзор Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 25,81% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Панченко Валерiй Павлович, володiє 24,73% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 13,51% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний ревiзором термiном на три роки Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 25,81% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.