Створення: 13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження голова наглядової ради Панченко Валерiй Павлович, володiє 24,73% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 22.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження член наглядової Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 13,51% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 22.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження ревiзор Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 25,81% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 22.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Панченко Валерiй Павлович, володiє 24,73% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 13,51% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний ревiзором термiном на три роки Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 25,81% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.