Створення: 14.08.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/08/2017

Наказом директора №8 вiд 11.08.2017р. звiльнена за власним бажанням головний бухгалтер Монастирська Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 29.10.1999р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Наказом директора №9 вiд 11.08.2017р. призначена з 14.08.2017р. за сумiсництвом на невизначений термiн головний бухгалтер Софянiк Iрина Павлiвна, акцiями не володiє, попередня посада головний бухгалтер ТОВ «Аскона-Пiвдень». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.